Ingen konkursbo for salg pr 15.12.2017

Det garanteres ikke for gjenstandenes tekniske stand.