Ingen konkursbo for salg pr 21.10.2017

Det garanteres ikke for gjenstandenes tekniske stand.