Auksjoner

Salg av kjøretøy og løsøre.

Over 30 års erfaring med verdisikring for

 • Banker og finansieringsselskap
 • Advokater / bobestyrere
 • Forsikringsselskap
 • Namsmyndighet
 • Næringsliv og privatpersoner

Våre tjenester

 • Auksjonssalg av kjøretøy og annet løsøre
 • Medhjelper for namsmenn og namsfogd
 • Sikring av pant og varelager
 • Innhenting, lagring og rydding av konkursbo og dødsbo
 • Realisering av varelager og driftstilbehør
 • Møtefullmektig ved tvangsforretninger og forliksråd

Tiltak for å forhindre smittespredning

Vi jobber aktivt med å forhindre smittespredning, og tar alle forhåndsregler. Vi ønsker at det skal oppleves trygt å komme til oss.

Samarbeidspartnere