Drive-in

Vi har i lengre tid bistått private og firma med salg av løsøre. Dette kan være firmabil, privatbil, bobil, campingvogn, snøscooter, traktor,båt og annet løsøre som du ønsker hjelp til å selge.

Crifo AS kjører hele prosessen effektivt, ryddig og med et best mulig resultat for deg som oppdragsgiver.

Vi bistår med

  • Innhenting
  • Verdivurdering
  • Vask / klargjøring / polering
  • Logofjerning på firmabiler
  • Annonsering
  • Hele salgsprosessen
  • Omregistrering

Salgsobjektet legges ut på vår hjemmeside til den pris vi avtaler med deg. Vi benytter NAF ved verdivurdering og Finn.no ved annonsering.


Vi i Tensio har brukt Crifo AS i flere år. Vi er veldig fornøyd med hele salgsprosessen.