Crifo AS Trondheim

Crifo AS Trondheim ble etablert i 1987 av tidligere polititjenestemenn. Våre saksbehandlere har bred erfaring og finner gode løsninger for oppdragsgiver. Vi arbeider etter strenge etiske og juridiske prinsipper.

I dag er vi 5 utredere med politibakgrunn som stiller raskt hos oppdragsgiver og bistår profesjonelt og effektivt for løsning av ulike oppdrag. På kontoret har vi ansatte som koordinerer ulike oppdrag og følger opp med salg- og økonomiske oppgjør. Du finner oss på Torgardsvegen 18, 7093 Tiller. Her har vi 6 mål inngjerdet og overvåket eiendom.  I tillegg har vi en stor lagringshall. Kom gjerne innom og se på biler og annet løsøre som er lagt ut for salg.