35 års erfaring

Våre tjenester

 • Sikring av pant og varelager ved avlåsing, fotografering, registrering og dokumentbeslag.
 • Innhenting, lagring og rydding av konkursbo og dødsbo.
 • Realisering av varelager og driftstilbehør.
 • Auksjonssalg av kjøretøy og annet løsøre.
 • Personsøk og oppsøkende virksomhet.
 • Medhjelper for namsmenn og namsfogd.
 • Møtefullmektig ved tvangsforretninger og forliksråd.
 • Vakthold, kontroll av svinn i forretning, mystery shopper.

Over 30 års erfaring med verdisikring for

 • Namsmyndighet
 • Banker og finansieringsselskap
 • Advokater / bobestyrere
 • Forsikringsselskap
 • Næringsliv og privatpersoner