Vilkår ved tvangssalg

  • Ved tvangssalg for namsmannen / namsfogden har kjøper begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler, jfr. Tvfl. Kap. 8.
  • Kjøretøyet kan ikke videreselges før salget er endelig, dvs. først når kjøpesummen er utbetalt til de berettigede.
  • Tidsfristen her er 14 dager etter at protokoll for tvangssalget er utstedt av namsmannen.
  • Budet er bindende og gjenstanden selges som besiktiget.
  • Oppgjøret skal skje til Crifo AS sin klientkonto,  og kjøretøy / gjenstand blir ikke utlevert før hele kjøpesummen er innbetalt.
  • Heftelser registrert i Brønnøysundregisteret garanteres slettet.

Generelle vilkår rundt auksjon og budgivning finner du her.